Wywrotnice podnoszące do dzież

WYWROTNICA PODNOSZACE DO DZIEŻ przeznaczone są do podnoszenia dzieży z wózkiem w celu opróżnienia jej z ciasta. Produkowane są dla różnych typów dzież z wózkami. Kotwione do posadzki bez konieczności fundamentowania podstawy.

Są proste w obsłudze. Przyciski "podnoszenie" i "opuszczanie" powodują ruch dzieży do góry i jej wywracanie oraz powrót do pozycji wyjściowej. WPA ze śrubowym systemem podnoszenia z udźwigiem 1150kg przy wysokości podnoszenia H-2500mm. Może obsłużyć największe modele dzież większości producentów miesiarek nawet do 600. l pojemności. Produkowana jest w wersjach z różnymi kierunkami wywracania. Prosto ,na prawo lub na lewo od najazdu dzieży. WLA z łańcuchowym systemem podnoszenia.

ZESTAWIENIE WYWROTNIC: