CZĘŚCI ZAMIENNE WYWROTNIC

Czasza oporowa / nakrętka nośna /nakrętka zabezpieczająca wywrotnicy śrubowej 30XYH

Kompletna nakrętka nośna wywrotnicy śrubowej 30XYH

Rolki prowadzące wywrotnicy łańcuchowej 3VXYH

Zatrzask